ร้าน เสริมสิริ อลูมินั่ม จำกัด

ณ บริษัท เสริมศิริ อลูมินั่ม จำกัด จ.สมุทรปราการ