ณ บริษัท ชนเกษมอลูมิเนียมแอนด์กลาส จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี