Exterior Fixture

Exterior Fixture กลุ่มสินค้าอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานภายนอก เช่น โรงจอดรถ ทางเดิน แผงเฟรมกั้นถนน งานรั้ว กำแพง สะพาน รวมถึงกลุ่มงานป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ กรอบเฟรม ป้ายโฆษณาต่างๆ ก็สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบได้อย่างหลากหลาย เช่นกัน ซึ่งในต่างประเทศก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะอลูิมิเนียม มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและราคาไม่สูงมากนัก ปัจจุบันจึงนิยมนำมาใช้กับงานด้านนี้มากขึ้น