Building

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด ของเราสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า หลากหลายรูปแบบสำหรับงานโครงการ ตึกสูง อาคาร ทั้งขนาดเล็กและอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดแบบมาตรฐานทั่วไป หรือแบบเฉพาะ เราก็สามารถผลิตให้ตรงตามความต้องการได้ ซึ่งเห็นได้จากผลงาน โครงการอาคารขนาดใหญ่ ต่างๆมากมาย เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมโอเรียลเต็ล โรงแรมโฟซีชั่น คิงส์เพาเวอร์คอมเพล็ก และอาคารสถานที่ราชการอื่นๆ อีกมากมาย