ลายไม้ (Wood Effect)

อลูมิเนียมลายไม้ (Wood Effect)


คืออลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการพ่นสี เคลือบด้วยแผ่นฟิล์มลายไม้คุณภาพสูง และอบด้วยความร้อน ผิวหน้าของสีลายไม้ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสีรองพื้นและลวยลายของฟิลม์เคลือบ ทำให้อลูมิเนียมเปลี่ยนเป็นสีลายไม้ที่สวยงาม เหมือนไม้ธรรมชาติ เช่น ลายไม้จามจุรี (9103/402) ลายไม้สักทอง (9061/402) ลายไม้สักน้ำตาล (9061/403) ลายไม้สักแดง (9061/406) และลายไม้มะค่า (9154/403)